Sumoo

Sumoo estas japana tradicia lukto. Ĉiun jaron okazas 6 konkursoj en neparaj monatoj: januaro, marto, majo, julio, septembro, kaj novembro. Unu konkurso daŭros 15 tagojn. Dum la luktokonkurso luktistoj estas grupigitaj en 5 grupoj.
Plej fortaj luktistoj luktas en grupo nomata Jokozuna. Poste sekvas grupoj laŭ fortoj de luktistoj nomataj: Oozeki, Sekiŭake, Komusubi, Maegasira.

Prelego pri sumoo en Brazilo

La 16an de aprilo Dirce (Fonto, A113 en marto) prelegis pri sumoo dum la Bel-Konferenco en la urbo Petropoliso, Rio de Janeiro, Brazilo.
Ŝ sukcesis entuziasmigi plurajn personojn membriĝi al la projekto. Jam unu virino el la aŭskultantoj aliĝis al la maja sumoo.

       

La ceremonio de la 60-jariĝo de Vjetnama Esperanto-Asocio okazinte la 11an de decembro 2016

Foto de partoprenanto

Gratulletero de ILEI

Altestimata HORI san!

Aperis statistiko pri la novembra SUMOO, kun mirinde alta partoprenantonombro.
ILEI gratulas vin.
Vi elektis tre interesan strategion por atingi, ke homoj legu libron. Kopiante la strukturon de la sumoo-ĉampionado en Japanio (sesfoje jare ili konkursas dum du semajnoj), vi imagis la saman kalendaron kaj sugestas al esperantistoj lukti kontraŭ si mem legante libron laŭ la mem decidita ritmo. Neniu devas lukti kontraŭ dika peza sumoisto, neniu devas ŝviti, neniu riskas vundiĝi, nur legi la libron, kiun la leganto mem elektis. Ruza maniero!
Plie vi prizorgas precizan kolekton de la rezultoj kaj analizon de tiuj ciferoj.
Kaj fine vi trovis helpantojn por rilati kun la plurcentoj da legantoj kaj kuraĝigi ilin dum la legado.
ILEI aŭspicias la Esperanto-Sumoon kaj feliĉas pri ĝia ekzisto. Evidente la celo de Sumoo kongruas kun la celoj de ILEI.
La Esperanto SUMOO estas via eltrovitaĵo, via "bebo". Admirinda afero en daŭra kresko. Gratulon denove! Vi rajtas fieri pri via ideo.

Mireille Grosjean, Prez de ILEI

Esperanto-Sumoo en Uralo

Kara sinjoro Hori!
La 17an de decembro mi partoprenis la Zamenhof-feston en la Urala ĉefurbo Jekaterinburgo (regiono situanta inter la eŭropa kaj azia partoj de Rusio). En la programo estis ankaŭ kunveno de kvar uralaj partoprenintoj de la novembra Esperanto-Sumoo 2016. Ni informis la publikon pri la historio, celoj kaj reguloj de la Internacia Esperanto-Sumoo kaj agitis esperantistojn aliĝi al ĉi tiu utila kaj interesa aktivaĵo.

Rezulte en la paĝaro de la Ural-Siberiaj esperantistoj estis afiŝita mia artikolo "Esperanto-Sumoo en Uralo". Oni povas legi ĝin ĉe http://ural-sib.org/eo

Informoj pri la Sumoo-projekto aperis en en la grupo VK "Esperanto en Surgut" https://vk.com/club59616356

Fotoalbumon pri la Zamenhof-festo oni povas vidi ĉe https://vk.com/album-59616356_239749532

Mi alkroĉis al la letero mian prezentaĵon, preparitan por la Zamemhof-festo.

Esperanto-sumoo. pptx

Amike, Vlostano (Vladimir Opletajev, Surgut, Rusio)

Pacmesaĝoj tra la mondo

Karaj amikoj,
Mi eldonis libron titolitan "Pacmesaĝoj tra la mondo". Bonvolu vidi la alkroĉitan informon.

Pacmesaĝoj tra la mondo (Informilo).pdf

Dum UK-oj kaj Azia Kongreso kaj pere de Delegita Reto, mi kolektis 166 pacajn mesaĝojn el 56 landoj. Mi faris libron pri tiuj mesaĝoj kun belaj fotoj. Dankante al la mesaĝdonintoj mi atendas viajn mendojn:

HORI Jasuo

S-ino Dirce Sales el Brazilo, kiu partoprenas en nia sumoo, bele kantas la poemon de Zamenhof "La Preĝo sub la verda standardo". Aŭskultu ĝin.

"La Preĝo sub la verda standardo" estas poemo de Ludwik Lejzer Zamenhof, kiun li verkis en 1905 okaze de la unua Universala Kongreso de Esperanto kaj deklamis en la fino de sia kongresparolaĵo.

Aŭskultu raporton pri la sumoo-kunsido dum la UK en Nitra, kompilita de s-ino YU, Ĉina Radio Internacia.

Sumoo-kunsido.mp3

Aŭskultu kanton komponita de Dirce pri Hori Jasuo kaj E-sumoo.

Alvoko voĉo.mp3
Teksto de kanto:
Alvoko al samideano: Hori Jasuo
En ĉiu dua monato
herolde jen Jasuo,
el japana lando
por ke ni transpasos
la internajn murojn. (2)
Alvokante nin
Al la sumoo literaturo!

Rio, la 25/02/2026, Dirce Sales - Fonto

En la marta numero de gazeto "Turka Stelo" aperis du artikoloj pri Esperanto-sumoo, en la 3a kaj ne la 9a paĝoj. Vi povas legi ilin en la paĝo: https://esperantoturkiye.wordpress.com

Aŭskultu tre interesan elsendon.

Hori Jasuo invitas vin al Esperanto-sumoo.mp3

Sube oni povas aŭskulti tre belan sonartikolon pri sumoo verkitan de Paŭlo Sergio Viana el Brazilo.

http://esperantaretradio.blogspot.com.br/


La bona luktisto

Legu la rakonton pri la Esperanto-sumoo de Dirce Sales el Brazilo.

La bona luktisto.pdf

La bona luktisto (voĉlego de Jianping).mp3

Ateliero pri Esperanto-Sumoo dum la 27a Eŭropa Renkontiĝo (14-15 de novembro 2015)

En Stella-plage, ne tre for de Boulonjo-ĉe-Maro, paralele al la paroliga kurso de Katalin Kovats, al tiu de Michel Dechy specialisto pri Tinĉjo kaj pri instruado per bildstrioj, de Roch Jullien pri danco, okazis premiero: kurso pri la Esperanto-Sumoo, gvidata de Anne Jausions (ALTEO).
Ŝi klarigis la regulojn de la Eo-Sumoo: promesi legi plurajn paĝojn (la nombro estas decidita de si mem) de esperanto-libro en ĉiuj de la 15 tagoj de la konkurso okazanta ĉiun neparan monaton, samtempe kiel la vera Sumoo. Aldonendas ke la ĉefa malfacilaĵo estas legi la saman kvanton da paĝoj en ĉiu tago, sed je la fino povas efektiviĝi ke multe pli da paĝoj estas legitaj.
Ŝi venis kun kofroj da libroj, por ke la ĉeestantoj povu trafoliumi aŭ en?ovi la nazon en ilin.
Temis ekzemple pri La nova kaj dika Historio de la Esperanta literaturo de Carlo Minnaja kaj Giorgio Silfer, pri la plej diversaj verkoj de konataj nuntempuloj: Malamu vin unu la alian, Ĉu vi konas Blaise Cendrars? de Manuel de Seabra, La enigmo de l'armeo de Abel Montagut, Dek tagoj de Kapitano Postnikov de Mikaelo Bronstejn, Morto de Artisto, de Anna L÷wenstein, diversaj titoloj de Trevor Steele aŭ de Sten Johansson aŭ de pli antaŭaj verkistoj, nun klasikuloj: Baghy, Kalocsay, Schwartz (ambaŭ: Raymond kaj Teodoro), Stellan Engholm, Karolo Piĉ, ktp.
Ni interkonsentis, ke en la listo de la legitaj libroj dum la septembra Eo-Sumoo kiun ni ekzamenis mankis indikoj pri la naturoj de la verkoj: estus interese substreki kio estas originalo kaj kio tradukaĵo ĉar unu el la ideoj de HORI Jasuo estis ke la konkurso kontraŭ si mem montru ke Esperanto estas multe pli riĉa ol neesperantistoj imagas, ĉu ne? Estus bone indiki ankaŭ pri kiu genro temas: romano, novelaro, eseo, teatraĵo, poezio, biografio, ktp. Unu persono post la prezentado de la konkurso diris, ke ŝi ne volos ke ŝia nomo kaj indikoj pri ŝi aperu en la retejo, do ne ludos.
Kelkaj el la ĉeestantoj jam delonge partoprenas en la Eo-Sumoo, kaj parolis bele pri siaj legaĵoj, ĉefe pri siaj preferataj: La Fotoalbumo de Steele, La Ŝtona Urbo, de Anna L÷wenstein.
En la koridoro, legemulino kiu legas ankaŭ en la franca, en la angla kaj en la nederlanda, diris ke tamen mankas daŭre en nia verda lingvo dikaj bonaj romanoj kiel La Princo ĉe la Hunoj de Eugene de Zilah, kaj la ne plu trovebla ĉar delonge elĉerpita La granda Kaldrono de John Francis. Spertulino pri la ĉina kaj la rusa lingvoj bremsas sin por legi ĉar ŝi ne volas tro rapide elĉerpi la eblecojn de Eo-legaĵoj! Pluraj el ni opiniis ke poezioj ne tre taŭgas por la Esperanto-Sumoo, ĉar ne havas sencon legi kiel eble plej multe da poeziaĵoj, sed enprofundiĝi en la sentoj, en la aromo de la versoj. Danke al Jasuo kaj Trevor estas pli bone konataj vivmanieroj en Azio kaj Oceanio, sed ne atingas nin romanoj el Ameriko kaj Afriko.
Ses horoj estis malmulte por legi kune kaj dividi nian entuziasmon, sed en la paŭzoj, ni vizitis la riĉan libroservon de FEL kie deĵoris afable Katja kaj Hans, kaj ni eltrovis ankaŭ en apudaj skatoletoj malnovajn brokantaĵojn kiuj kostis preskaŭ neniom.
La novembra Eo-Sumoo komenciĝis ĝuste en tiu dimanĉo, do estis tro malfrue por tiuj, kiuj ne jam aliĝis, sed ni atendos ilin en januaro 2016 (10-24).

Anne Jausions


Saluton karaj,

Per sugesto de kara Anna L÷wenstein kaj konsento de kara Hori Jasuo ni decidis krei novan grupon en facebook-o por disvastigi la Esperanto-Sumoon.
Kiel prizorgantoj ni invitas vin aliĝi al tiu grupo, por afiŝi kaj reklami pri la Sumoo kaj disvastigi ĝin. Vi ankaŭ povos fari la samon en aliaj grupoj por konigi kaj la Sumoon kaj nian novan grupon al esperantistoj, do ili sciu pli pri la Sumoo kaj pli kaj pli homoj partopreni en ĝi.
En ĉi tiu grupo homoj povos dividi kun la aliaj informojn pri la libroj, kiujn ili legas, eble rakonti pri iliaj progresoj, afiŝi fotojn kaj dividi informojn pri la Sumoo renkontiĝoj kaj prelegoj jam okazintaj en kunvenoj, renkontiĝoj, kongresoj ktp. La grupo ĉefe estos loko kie partoprenantoj de la Sumoo aŭ eĉ interesiĝantoj kontaktos unu la aliajn.
Viajn retpoŝt-adresojn mi prenis el la septembra Sumoo dokumento de kara Hori Jasuo. La listo troviĝas suben.
Mi provis trovi vin en facebook-o sed mi komprenis ke ni ne estas amikoj en facebook-o :-(
Do mi pensas ke pli bone estus se vi mem aliĝus al nia grupo, kaj ankaŭ inviti la aliajn prizorgantojn kiuj jam estas viaj geamikoj en facebook-o. Poste vi povos inviti kaj eĉ membrigi homojn al ĉi tiu grupo.
Do, kun niaj kolopodoj ni disvatigu la novan grupon kaj plenigi ĝin per membroj.
La varbado ekkomencu!

La adreso de nia nova grupo estas:
https://www.facebook.com/groups/759066970888217/

Amike, Vasil Kadifeli (prizorganto de la Esperanto-Sumoo)

5 venkintoj de la septembra sumoo 2015 el la klubo (Gunma-Esperanto-Societo)


De maldekstre: Jamamoto-jama, Ŝijou-maru, Sfingo, Horizonto kaj Ĉako

Kunsido de Esperanto-Sumoo dum UK en Lillo

Posttagmeze la 30an de julio okazis la kunsido de Esperanto-Sumoo. Partoprenis en ĝi 40-50 homoj, el kiuj 30 estis sumoo-istoj. Komence Hori parolis ĝenerale pri la sumoo por ne-spertintoj, kaj poste salutis 4 prizorgantoj, nome Aleksander (Pollando), Jitka (Italio), Vasil (Turkio) kaj Krystyna (Pollando). Kaj pli poste parolis Erika el Francio, kiu partoprenis jam 6 jarojn, Anna el Britujo pri valoro de tiu projekto, Brila el Koreio pri la grupa partopreno el Koreio en la julia sumoo, Atrebato el Francio pri mirakla progreso de sia vivo dank' al la sumoo kaj aliaj. La kunsido estis en tre bona etoso same kiel en la renkontiĝo de malnovaj amikoj de siaj lernantaj tagoj.
En julio partoprenis 215 homoj el 26 landoj. Hori instigis ĉiujn partopreni en la septembra sumoo por ke la nombro superu 300.

Jen estas mia persona impreso:
En la kongresejo homoj nekonataj al mi foje kuris al mi, dirante, ke ili estas partoprenantoj de la sumoo. Mi demandis iliajn luktistajn nomojn, kaj kune fotis kun granda ĝojo. Mi supozas, ke pli ol 50 sumoo-istoj partoprenis en la kongreso, do al mi ŝajnis, ke tiu ĉi UK estas nia kongreso. Mi antauvidas, ke en unu jaro la nombro de la partoprenantoj superos 300 kaj en du-tri jaroj superos 500. Vere granda movado! Ni fieru!


Atrebato parolas. La longa blanka papero sur la planko estas la listo de la partoprenantoj.

Prelego pri sumoo en Pekino

Pekina Esperanto-Asocio publike konigas Esperanto-Sumoon.
Akorde kun la komenciĝo de la Julia Esperanto-Sumoo en la 5-a, sinjorino YU Jianchao, membro de Pekina Esperanto-Asocio faris prelegon titolitan "Legado, Sumoo, Esperanto", en Zhongguancun Librodomego de Pekino. Temas pri Esperanto-sumoo.
Tio estas unu el la seriaj prelegoj organizitaj de Pekina Esperanto-Asocio. YU Jianchao estas raportistino de Ĉina Radio Internacia. Ŝi respondecas pri la elsenda rubriko: Plezuro en Legado, kaj delonge atentas pri la Esperanto-Sumoo. Pasintjare, ŝi faris intervjuon kun sinjoro Hori Yasuo okaze de la 99-a UK en Argentino, kaj faris la programon "Hori Yasuo Invitas vin al Internacia Esperanto-Sumoo" kaj unuafoje elsendis ĝin en la 13-a de septembro, 2014. Januare 2015, ŝi mem partoprenis en la sumoo, kaj nun jam viciĝas en la rango Jokozuna, la plej alta inter la 5 altaj rangoj laŭ la regularo de japana tradicia luktado Sumoo.
En sia prelego, YU Jianchao konigas la Esperanto-Sumoon kaj parolas sian sperton dum la legado kadre de la Esperanto-Sumoo. Ŝi dividĝuas la ĝojon de legado kun la ĉeestantoj kaj tre laŭdas la ideon de la iniciatinto Hori Yasuo por la Esperanto-sumoo: Altigi la legkapablon de esperantistoj kaj kutimigi esperantistojn legi libron kun ĝojo.
Esperanto-sumoo estas iniciatita de Japana Esperantisto Hori Yasuo kaj de septembro, 2009 la unua fojo ĝis nun jam estas 35 fojoj. Laŭ la nombro de partoprenatoj ĉifoje estas la plej multaj en la historio.


Vladimir Opletajev (Vlostano) el Rusio menciis projekton "Esperanto-sumoo" kaj indikis ligilon al la paĝaro de E-sumoo en lia informa teksto pri la Jaro de literaturo en Rusio por la paĝaro "Ural-Siberia esperantista movado" http://ural-sib.org/eo .

Hori Jasuo kaj Monto Urso sendis kristnaskajn donacojn al la gelernantoj de La Chaux-de-Fonds, Svislando, dankante pro la partopreno en sumoo kaj laŭdante iliajn bonajn rezultojn. Hori Jasuo skribis iliajn nomojn en la japanaj literoj kaj Monto Urso faris belajn paperajn rozojn.
Vidu la foton senditan de Monika, la instruistino, kiu gvidas ilin.


La unua fojo Vjetnama Esperanto-Asocio presis kaj aldonis diplomojn al "luktistoj" de la internacia legkonkurso - Sumoo. La venkintoj estis honorigitaj dum la Zamenhof-Tago en Hanojo.

En la organo Verda Mesaĝo aperas artikolo pri sumoo ekde la 31a ĝis la 35a paĝoj.
(klaku ĉi tien)

ILEI subtenas nia sumoo-on morale, sed forte sur la paĝo http://ilei.info/. Jen mesaĝo de Mireille Grosjean, prezidanto de ILEI:
ILEI subtenas "Esperanto-Sumoo"-n. Tiu agado estas faro de HORI Jasuo el Japanio. Ĝi celas stimuli la legadon de Eo-libroj. La partoprenantoj aliĝas, decidas pri kion ili legos kaj kiom da paĝojn tage ili legos. Ili mem konstatas, ĉu ili plenumis tion jes aŭ ne. Se jes ili ricevas atestilon. Tiu agado kongruas kun la celoj de ILEI, pro tio la estraro de ILEI decidis morale subteni tiun agadon. Tiu apogo konsistas el kvar aspektoj: artikolo pria en IPR, mencio pria en nia retejo, vastskala anonco al nia membraro la 9an de novembro, aldono de mencio de ILEI sur la atestiloj "Kun morala subteno de ILEI kaj elkoraj gratuloj de ĝia estraro".

En la hejmpaĝo de Ĉina Radio Internacia, aperis artikolo de Ghoja pri sumoo

Jen estas la ligiloj:

http://esperanto.cri.cn/1341/2014/11/19/165s168690_2.htm

http://esperanto.cri.cn/581/2014/11/19/165s168689.htm

Karaj prizorgantoj, koran dankon pro via kunlaboro.

Jasuo

Lernantoj el La Chaux-de-Fonds kiuj montras siajn aktualajn librojn (Svislando)

Saluto de la plej junaj svisaj legantoj
(klaku ĉi tien)

La voĉon de la 3 plej junaj partoprenantoj. Ilin vi povas vidi en la unua vico sur la foto: la unua estas Allan (11-jara, en blanka pulovero), la tria estas Lucie (8-jara, en violkolora pulovero), la kvara estas Ĉiara (11-jara, en nigra pulovero).

Karaj luktistoj!
Ni faras fotoalbumon de luktistoj. Ni atendas vian foton! Bonvolu, sendi vian foton al mi aŭ al Hori Jasuo! Krinjo. Mia retadreso: krystynagrochocka@o2.pl

Informoj pri Esperanto-sumoo en esperantaj revuoj


Pola Esprentisto 6/2012

La Espero - marto 2013

Legu librojn kaj ŝanĝu la mondon!

Paralele kun la sumoo-konkursoj, ni legu Esperanto-librojn dormantajn en via breto. Vi decidu kiun libron kaj kiom da paĝoj vi legu ĉiun tagon dum la konkurso. Se vi sukcesos legi tiun kvanton, vi venkos, se ne, tio signifas vian malfotrtaĵon. Tiamaniere vi povos vere scii la ĝojon de Esperanto-legado, sekve vi progresos multe en Esperanto, kaj se multaj partoprenos en sumoo, tio ŝanĝos la movadon, kaj sekve la mondon.
Ni partoprenu kaj luktu ĝoje!!!
Okaze de tiuj konkursoj, mi proponas al vi partoprenon en lukto, kie homoj ne luktas kontraŭ aliaj homoj, sed kie homo luktas kontraŭ siaj malfortaĵoj en Esperanto-Sumoo.

Informoj pri sumoo en esperantaj revuoj

La plej junaj luktistoj - lernantoj el Seattle (Usono)

      
(klaku sur la fotojn)

Karaj Geesperantistoj!

Varbu luktistojn en viaj kluboj. Mi volas kolekti 500 luktistojn el la tuta mondo. En majo 2012 partoprenis 146 luktistoj en la tuta mondo kaj ili entute legis pli ol 13000 paĝojn. Mi volas, ke tiu Sumoo estu organizita en multaj landoj. Se ni povos kolekti 500 luktistojn, ni povos multe evoluigi la movadon, kaj eĉ ŝanĝi la movadon kaj la mondon.

Iniciatinto de Esperanto-sumoo
HORI Yasuo: hori-zonto@water.sannet.ne.jp
nombro de vizitoj